Yes, please! No, thanks!

We noticed you’re visiting our site from North America. Would you like to visit our Alpha Wax USA website?

Producten / Proces- en Basisolie

Alpha Wax heeft de mogelijkheid om proces- en basis oliën aan te kunnen bieden vanuit onze tankopslag in Rotterdam (NL).

Onze nieuwe ‘Fenix Oils’ zijn sterk-geraffineerde procesoliën op basis van de Groep-II technologie, waardoor deze gegarandeerd vrij zijn aromaten, zwavel en polaire verbindingen, maar bovendien ook vrijwel kleurloos zijn en een extreem goede UV stabiliteit hebben. Vanwege deze eigenschappen zijn deze procesoliën ideaal voor gebruik in toepassingen, waarbij kleurstabiliteit, lage vluchtigheid en lage zwavelgehalten vereist zijn en worden daarom van harte aanbevolen voor: rubber, elastomeren, kunststoffen, lijmen en kleefstoffen en verschillende andere productieprocessen.

Maar er is meer. Wij kunnen ook Groep-III basisolie aanbieden. De kwaliteit van de producten uit deze fabriek voldoet perfect aan de toenemende vraag van afnemers van basisolie in Noord Amerika en Europa naar motorolie met verbeterde prestaties en strengere milieu eisen.

Siren API Group III basisoliën vinden hun toepassing in industriële smeermiddelen en in hoogwaardige motoroliën. Naast de water-witte kleur en zuiverheid leveren deze basisoliën een hoger rendement, beter brandstofverbruik, lagere CO2-uitstoot en betere prestaties.

Fenix Process Oil 100

Fenix Process olie 100 is een sterk geraffineerde procesolie op basis van Groep II-technologie.
Viscositeit bij 40 °C: 20,5 mm2/s , Viscositeit bij 100 °C: 4,2 mm2/s, VI index: 108

Fenix Process Oil 220

Fenix Process Oil 220 is een sterk geraffineerde procesolie op basis van Groep II-technologie.
Viscositeit bij 40 °C: 40,5 mm2/s , Viscositeit bij 100 °C: 6,42 mm2/s, VI index: 106

Fenix Process Oil 600

Fenix Process Oil 600 is een sterk geraffineerde fijn procesolie op basis van Groep II-technologie.
Viscositeit bij 40 °C: 114 mm2/s , Viscositeit bij 100 °C: 12,2 mm2/s, VI index: 97

Fenix Process Oil 2500

Fenix Process Oil 2500 is een aromatische procesolie, type RAE (Residual Aromatic Extract). Deze procesolie is geschikt als weekmaker bij de productie van rubber, in het bijzonder autobanden. Daarnaast vindt zij haar toepassing in (zwarte) drukinkten. Door haar lage toxiciteit heeft u voor deze olie geen speciale labelling nodig.

Siren 4

Siren 4 Groep III basisolie wordt algemeen geaccepteerd in industriële smeermiddelen en in krachtige motoroliën. Siren basesolie levert hogere efficiëntie, lager brandstofverbruik, lagere CO2-uitstoot en betere prestaties.
Viscositeit bij 100 graden: 4.200 mm2 / s

Siren 6

Siren 6 Groep III basisolie wordt algemeen geaccepteerd in industriële smeermiddelen en in krachtige motoroliën. Siren basesolie levert hogere efficiëntie, lager brandstofverbruik, lagere CO2-uitstoot en betere prestaties.
Viscositeit bij 100 graden: 6.00 mm2 /s

Siren 8

Siren 8 Groep III basisolie wordt algemeen geaccepteerd in industriële smeermiddelen en in krachtige motoroliën. Siren basesolie levert hogere efficiëntie, lager brandstofverbruik, lagere CO2-uitstoot en betere prestaties.
Viscositeit bij 100 graden: 8.00 mm2 /s