Yes, please! No, thanks!

We noticed you’re visiting our site from North America. Would you like to visit our Alpha Wax USA website?

september 2019

Het beste alternatief: AO Wax, Shell Neodene 26+

*Het afgelopen decennium is het aanbod van wax op de internationale markten drastisch veranderd. Door de wereldwijd gestegen vraag naar kwalitatief hoogwaardigere motoroliën hebben een heel aantal olieraffinaderijen de afgelopen jaren hun traditionele smeeroliefabrieken gesloten of omgebouwd naar nieuwere technologieën. Dit heeft niet alleen gevolg gehad voor het aanbod van basisolie: door de veranderingen op de fabrieken wordt er nu ook veel minder wax geproduceerd dan voorheen.

Dit heeft er vervolgens toe geleid, dat gedurende de afgelopen jaren veel afnemers van wax actief op zoek zijn gegaan naar alternatieve grondstoffen voor de productie van hun kaarsen, spaanplaten, coatings en andere producten. Als alternatief voor wax zijn voor sommige toepassingen: geharde plantaardige olie, zoals palm of soja, of zelfs dierlijke vetten populair geworden. Daarnaast wordt er recent steeds meer gesproken over een mogelijk nieuw (maar oud) alternatief vanuit China: met behulp van de Fischer-Tropsch methode wordt daar vanuit steenkool nu ook wax geproduceerd.

Voor een aantal toepassingen kunnen deze alternatieven goed in een technische behoefte voorzien. Daarbij kunnen deze producten bovendien ook nog eens commercieel heel interessant zijn. Toch hebben deze alternatieve grondstoffen ook een heel groot nadeel gemeen.

Toegegeven, we werken niet in de meest milieuvriendelijke industrie.

Maar wanneer de effecten van: de kap van regenwouden, bosbranden en verlies van veengronden worden meegeteld stoot de productie van plantaardige oliën tot wel 3 keer toe meer broeikasgassen uit dan de productie uit aardolie laat onderzoek van de Europese Commissie zien. Niet voor niets heeft het Europese Parlement vorig jaar besloten om met ingang van 2021 palmolie in de ban te doen voor biobrandstoffen. Dit geldt overigens zeker niet alleen voor palmolie: de vele bosbranden die vandaag het Amazonegebied van Brazilië teisteren maken pijnlijk duidelijk dat regenwouden hier ook plaats moeten maken voor de productie van soja.

Wanneer steenkool wordt gebruikt om olieproducten, zoals benzine en wax, te produceren is de uitstoot van CO2 maar liefst 2 keer hoger dan wanneer deze producten op de conventionele manier vanuit aardolie zouden worden geproduceerd #). Daar komt nog bij, dat er voor iedere geproduceerde liter vanuit steenkool ruim 10 liter zoet water benodigd is. Veel instanties vragen zich dan ook af hoe het mogelijk is dat de Chinese overheid licenties heeft afgegeven voor de bouw van deze mega-installaties, daar waar zij zich verder wel enorm beijverd om haar klimaatdoelstellingen te halen.

Daarmee rijst de vraag, of er niet nóg betere alternatieven voor de aardolie-wax beschikbaar zijn.

Begin dit jaar heeft Shell een enorme uitbreiding van haar Alpha-Olefinen fabriek in Geismar, Louisiana, USA voltooid. Alpha-Olefinen zijn belangrijke ingrediënten in producten die mensen dagelijks gebruiken, zoals: wasmiddel, smeermiddelen en handzeep. Sinds deze zomer is er ook een Alpha-Olefine (AO) beschikbaar met een langere moleculaire structuur, die daarmee heel geschikt is als alternatief voor traditionele waxes in vele toepassingen. Deze synthetische wax is van een hele constante kwaliteit met een perfecte lineaire structuur en witte kleur, heeft goede waterafstotende eigenschappen en is voor de lange termijn goed en lokaal beschikbaar. En niet onbelangrijk: deze AO-wax is ook nog eens concurrerend geprijsd. En nee, eerlijk is eerlijk: niet groen. Maar groener dan alle andere alternatieven.

In pure vorm wordt dit product door ons aangeboden onder de naam: Neodene 26+. Daarnaast heeft Alpha Wax een heel aantal blends ontwikkeld op basis van deze nieuwe AO Wax en deze worden onder de naam: Carisma (EU) en Pomona (US) aangeboden. Hiervan zijn alle technische specificaties te vinden op onze website: www.alphawax.com .

#) Data vanuit onderzoek: Mantripragada/Rubin – Carnegie University. Als leveranciers van Fischer-Tropsch wax haasten we ons om erbij te vermelden, dat het hierbij niet zo zeer ligt aan de productiemethode zelf, maar meer aan de basisgrondstof steenkool. Wanneer namelijk aardgas zou worden gebruikt in plaats van steenkool is de uitstoot van ‘well to wheel’ min of meer vergelijkbaar aan die van aardolieproductie. *