January 2018

Europese Unie doet palmolie voor biobrandstoffen in de ban. Kaarsen zullen snel volgen.

*Het Europese parlement heeft besloten om met ingang van 2021 de inzet van palmolie voor de productie van biobrandstoffen te verbieden. Bovendien hebben de Europese wetgevers besloten, dat andere plantaardige oliën, zoals soja en raapzaad, tot en met het einde van 2030 slechts heel beperkt gebruikt mogen worden als biobrandstof.

Hoewel milieudeskundigen het er – in het algemeen – over eens zijn, dat biobrandstoffen leiden tot een schonere verbranding in de motor, bestaan er ook twijfels over het gebruik vanwege bijkomende milieu-effecten, mensenrechtenschendingen en stijgende voedselprijzen.

Sterker nog, de verbranding van biodiesel leidt tot (gemiddeld) 80% meer CO2-uistoot in vergelijking met normale diesel, indien ontbossing en verlies van veengronden in het totaalplaatje worden meegenomen. Van alle soorten plantaardige oliën heeft palm olie ver uit de grootste uitstoot van broeikasgassen tot gevolg.

Europa is weliswaar koploper op het gebied van het kritisch kijken naar het gebruik van biobrandstoffen, maar een vergelijkbare beweging begint ook op gang te komen in de Verenigde Staten. De afgelopen jaren werden mais en soja hier op grote schaal bij standaardbrandstoffen gemengd voor een schonere luchtkwaliteit en een grotere onafhankelijkheid van het buitenland. Echter, wordt vanuit de “voedsel óf benzine”- discussie de roep om verlaging van de productie van biobrandstoffen steeds luider.

Bij Alpha Wax zijn we ervan overtuigd, dat de Europese ban op het gebruik van palmolie – vroeg of laat – zal leiden tot een verbod op het gebruik van plantaardige oliën in de productie van kaarsen. Wij zien nu al, dat steeds meer Europese kaarsenmakers vanuit groene en sociale overwegingen palm-, soja- en raapzaadolie wegformuleren uit hun recepturen, zelfs wanneer deze grondstoffen goedkoper zijn geprijsd.

Om de kaarsenmakers bij deze omschakeling van dienst te zijn heeft Alpha Wax een uitgebreid gamma aan specialiteiten ontwikkeld, speciaal voor de productie van diverse soorten kaarsen, zónder gebruik te maken van dierlijke of plantaardige ingrediënten. Voor deze waxblends zijn namelijk de nieuwste en meest-innovatieve soort synthetische wassen gebruikt, waarmee prachtige kaarsen met een optimaal brandgedrag gemaakt kunnen worden.

U kunt deze wassen vinden op onze Producten Pagina, onder: Carisma Jar T02, T06 en T08. En natuurlijk zijn onze verkoopmedewerkers altijd graag bereid u te helpen mocht u verder nog vragen hebben.
*